Zauważyliśmy, że nasi klienci i przyszli inwestorzy obawiają się produkcji prądu przez instalacje fotowoltaiczne na przestrzeni roku. Nie wszyscy są świadomi, iż instalacja produkuje mniej prądu gdy dostaje „mniej słońca”. Tym razem wzięliśmy pod lupę fotowoltaikę zamontowaną w kilku różnych miejscowościach tj. dwie w Sieradzu, i po jednej w Kępnie i Bralinie.

Prezentacja szczytowych wyników fotowoltaiki w październiku

wykresy produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczną

W dniu 08.10.2021 warunki atmosferyczne rozpieszczały nas i zamontowane przez nas instalacje.

Pierwszy wykres – instalacja fotowoltaiczna pod Sieradzem (Kłocko)

Co ciekawe oba wykresy dotyczą instalacji o podobnej mocy (około 9,9 kW) – stąd zestawienie ich obok siebie. Z tym, że pierwszy wykres dotyczy instalacji umieszczonej na dachu pod kątem 10 stopni. Instalacja wyprodukowała 45,74 kWh. Warto wspomnieć, iż latem produkcja przez tę instalację wynosiła nawet 70 kWh.

Wykres produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaikę w okresie jesiennym - A2 Energy

Drugi wykres – instalacja fotowoltaiczna w Kępnie

Dotyczy instalacji 9,9 kW o kącie nachylenia 29,5 stopnia. Wynik dla tej instalacji wyniósł 51,93 kWh. Co ciekawe latem rzadko zdarza się, by osiągnęła 56 kWh. Zatem wynik tym bardziej cieszy.

Trzeci wykres – instalacja fotowoltaiczna w Sieradzu

Dotyczy instalacji o mocy 7,98 kW zamontowanej na dachu pod kątem około 38 stopni, równolegle do dachu. Panele fotowoltaiczne wyprodukowały w tym dniu 38,4 kWh.

Wykresy produkcji energii elektrycznej fotowoltaiki - efektywność instalacji - A2 Energy

Czwarty wykres – instalacja fotowoltaiczna w Bralinie

W tym przypadku wykres pokazuje nam instalacje o mocy 10 kW, usytuowaną na dachu pod kątem nachylenia 10 stopni. Przez drobne zachmurzenie instalacja wyprodukowała tylko 40,7 kWh.

Podsumowanie

  • Jak możemy zauważyć, instalacja fotowoltaiczna nawet w jesienne (zwykle szare i ponure) dni produkuje energię elektryczną,
  • każde zachmurzenie wpływa na ilość produkowanej energii,
  • najbardziej optymalnym kątem nachylenia dla instalacji fotowoltaicznej w Polsce jest kąt 35 stopni – wtedy uzyskujemy najwyższe wyniki.

Kolejne zestawienie zimą!

Zobacz również:

Jak wygląda proces doboru i montażu instalacji fotowoltaicznej?

Często zadawane pytania na temat fotowoltaiki

Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych