Rozpoczynając proces doboru instalacji fotowoltaicznej (skrót: PV) należy sprawdzić realne zapotrzebowanie domu / lokalu / gospodarstwa  na energię elektryczną, wyliczone w kWh. Następnie należy sprawdzić, jaka jest moc przyłączeniowa budynku.

Kolejny etap to sprawdzenie, czy instalacja wewnętrzna jest jedno, czy też trójfazowa. W przypadku, gdy moc przyłączeniowa jest zbyt mała do planowanej instalacji, konieczne jest wystąpienie przez inwestora do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy. 

Obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej

Następnie należy ustalić z inwestorem, czy w najbliższym czasie w domu będzie zamontowane dodatkowe urządzenie, które znacznie zaburzy zapotrzebowanie energetyczne. Jeśli inwestor nie planuje kolejnych urządzeń, należałoby do realnego zużycia dodać około 20-30 % na straty związane z magazynowaniem energii w zakładzie energetycznym czy pracę własną systemu.

Lokalizacja paneli solarnych

Po ustaleniu zużycia, mocy i rodzaju instalacji  można szukać optymalnej lokalizacji. W tym miejscu należy zauważyć,  że optymalne położenie może być na dachu lub jeśli tam nie mamy miejsca – na gruncie. Szukamy połaci skierowanej na południe, z kątem nachylenia w przedziale 20-35 stopni. 

Projekt i rozmieszczenie niezbędnych elementów

Należy wyznaczyć miejsce montażu falownika (lub inwertera), przebiegu tras kablowych oraz połączenia instalacji z siecią wewnętrzną. Dane te są niezbędne do wykonania projektu. Po jego akceptacji przez inwestora można podpisać umowę cywilnoprawną na wykonanie instalacji.

Dodatkowe wymagania dot. bezpieczeństwa

Oprócz tego należy pamiętać, że po zmianach przepisów prawa budowlanego z 19.09.2020 r każdy projekt instalacji PV powyżej 6,5 kW należy uzgodnić z biegłym od spraw PPOŻ. W projekcie należy również umiejscowić system zabezpieczeń  PPOŻ.

Testy fotowoltaiki

W celu sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych konieczne jest wykonanie pomiarów elektrycznych, właściwym do tego miernikiem elektrycznym. Należy sprawdzić stronę prądu stałego DC (z ang. direct current) oraz prądu zmiennego AC (z ang. alternating current). Nadto należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia nowo wybudowanej instalacji. 

Protokół wykonanych prac i zgłoszenie instalacji

Po wykonaniu pomiarów elektrycznych  należy wykonać próbny rozruch instalacji i przedstawić inwestorowi protokół zakończenia prac. Dobrym zwyczajem powinno być wykonanie, na odpowiednim formularzu, zgłoszenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, w imieniu inwestora do zakładu energetycznego (w zależności od zakładu energetycznego mogą wyglądać one inaczej).

Należy również pamiętać o oznakowaniu instalacji oraz o zgłoszeniu faktu montażu właściwej miejscowo komendzie powiatowej straży pożarnej. Pamiętaj, że możesz zweryfikować firmę i instalatorów już na etapie złożenia Ci oferty.

Sprawdź inne nasze posty:

Dofinansowania z programu mój prąd

Często zadawane pytania – FAQ

Co to jest ulga termomodernizacyjna?