Rekuperacja - wietrzenie domu bez otwierania okien

Zwiększ wydajność swojego ogrzewania i zadbaj o powietrze w Twoim domu.

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Rekupercja – to inaczej wentylacja mechaniczna, która pozwala na odzysk ciepła z ogrzewanego powietrza nawet do 98 %. Odbywa się to w wymienniku – czyli sercu rekuperatora.

Wymiennik zbudowany jest z tworzących go rurek, w których przemieszcza się powietrze. Z jednej strony do wymiennika trafia ogrzane powietrze z domu, a z drugiej strony przepływa powietrze z dworu. Powietrze z domu jest ogrzane czyli posiada dużo energii, powietrze z dworu jest czyste i chłodne.

Przemieszczające się strumienie powietrza spotykają się w wymienniku, gdzie ciepło z powietrza ogrzanego przenika do powietrza zimnego. Zachodzi w tym momencie zjawisko odzysku ciepła.

Korzyści i działanie rekuperacji

Główną zaleta tego rozwiązania jest to, że rekuperacja wymienia i wentyluje pomieszczenia, jednocześnie nie powoduje wychłodzenia pomieszczeń.

Takie działanie pozwala obniżyć koszty ogrzewania. Ponadto powietrze jest oczyszczane przez filtry z zanieczyszczeń, dzięki czemu ograniczamy wietrzenie budynku do minimum.

Rekuperator to urządzenie posiadające 4 króćce, do których podłączane są kanały wentylacyjne. Każdy z kanałów pełni inną funkcję co pozwala na płynny przepływ powietrza i optymalną wydajność instalacji.

  • Czerpnia to kanał, którym powietrze z zewnątrz budynku jest dostarczane do wymiennika.
  • Wyrzutnia to kanał, który służy do wypychania „zużytego” powietrza z urządzenia poza budynek.
  • Nawiew to kanał, którym dostarczane jest do pomieszczeń ogrzane i oczyszczone powietrze, które jest dystrybuowane do tzw. czystych pomieszczeń, czyli pokoje, sypialnia, salon
  • Wyciąg to ostatni kanał podłączony do urządzenia, służy on do wysysania z pomieszczeń „zużytego” powietrza z tzw. brudnych pomieszczeń, czyli WC, łazienek, kuchni (ale nie bezpośrednio znad miejsca, gdzie gotujemy czy smażymy), garderoby czy wiatrołapu.

https://a2energy.pl/wp-content/uploads/2022/04/zabrudzony-filtr-wentylacji-mechanicznej.webp
Wentylacja mechaniczna w praktyce

Wentylacja mechaniczna w praktyce

Zasada działania tej instalacji opiera się na odpowiednim rozmieszczeniu kanałów nawiewnych i wyciągowych w poszczególnych pomieszczeniach domu, następnie dostarczeniu powietrza do wymiennika, gdzie odzyskujemy ciepło, a następnie wyrzuceniu zużytego powietrza poza dom.

Działanie instalacji w praktyce

Powietrze z czerpni (z zewnątrz budynku) kierowane jest na wymiennik ciepła (może być wstępnie ogrzane przez grzałkę zimą), w którym spotyka się z powietrzem zasysanym z wnętrza domu (czyli z tym ciepłym, nieświeżym).

Mieszanie się powietrza

Wewnątrz wymiennika energia z ciepłego powietrza przenika do świeżego, zimnego powietrza. Efektem ubocznym odzysku ciepła jest powstawanie skroplin, które spadają na tace ociekową rekuperatora, a następnie do kanalizacji.

Wyrzucenie nieświeżego powietrza

Zużyte powietrze opuszcza urządzenie przez tzw. wyrzutnię. Dzięki powyższemu zabiegowi powietrze wędrujące przez kanał nawiewowy jest oczyszczone i podgrzane.

W efekcie czego w domu możemy cieszyć się wysokiej jakości powietrzem.

Działanie wentylacji kominowej

Wentylacja grawitacyjna oparta jest na kominach wentylacyjnych, odpowiedzialnych za wyciąganie powietrza z pomieszczenia wykorzystując do tego różnicę ciśnień. Świeże powietrze co do zasady dostarczane ma być poprzez otwarte okna i drzwi.

Wietrzenie i straty ciepła

Co powoduje potrzebę częstego wietrzenia pomieszczeń, która negatywnie wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniu poprzez dostarczenie zanieczyszczeń (smog, pyłki, kurz).

Dodatkowo wentylacja grawitacyjna wyciągając powietrze z pomieszczenia, powoduje straty ciepła nawet do 30% ciepła produkowanego.

Działanie wentylacji kominowej

Zadbaj o swoich bliskich, dom i portfel

Montaż instalacji rekuperacji w Twoim domu może przynieść wiele korzyści, zarówno tych materialnych jak i emocjonalnych!

Oszczędności, zdrowie i komfort to jedne z niewielu argumentów przemawiających za montażem tej instalacji.

Skontaktuj się

Powietrze jest dodatkowo ogrzewane, pozwala na zwiększenie efektywności źródła ciepła w domu, co bezpośrednio przekłada się na rachunki za ogrzewanie.

Wentylacja mechaniczna pozwala na wietrzenie domu bez hałasu docierającego z zewnątrz budunku.

Dostarczasz do domu świeże i oczyszczone z wszelkich pyłków powietrze, jednocześnie pozbywając się brudnego i nieświeżego.