Nowy Polski Ład jeśli tylko wejdzie w życie, to przyniesie wiele zmian, nie tylko w zakresie podatków i finansów publicznych, ale również w sferze ekologii i ochrony środowiska!

Czysta energia, czyste powietrze

Takie słowa znajdziemy na jednej z podstron dotyczących reklamowanego programu partii rządzącej. Przyjrzyjmy się tym planom!

 • Usprawnienie programu czyste powietrze – wdrożenie mechanizmów, które pozwolą na składnie wniosków o dofinansowanie z poziomu systemu bankowego.
 • Nałożenie odpowiedzialności na producentów za generowanie odpadów, wprowadzenie systemu kaucyjnego, zwiększenie przydatności producentów w recyklingu.

Poprawa programu Mój Prąd

 • Poszerzenie listy urządzeń / instalacji objętych dofinansowaniem z programu, o: ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny energii, inteligentne systemy zarządzania energią. – Liczymy, że poza tym zostanie zwiększona kwota dotacji, która i tak już jest śmiesznie mała  (3 000 zł)

Elektrownia atomowa w Polsce i farmy wiatrowe na morzu

 • Wybudowanie elektrowni, która zapewni nam suwerenność energetyczną i zapewni nieemisyjną energię elektryczną. – Czy aby już nie miała powstać taka elektrownia? Kosztowało to budżet sporą kwotę, ale budynek i tak został już zburzony.
 • Farmy wiatrowe na morzu – budowa farm wiatrowych na naszym morzu przez PGE oraz Orlen.

Postaw na ekologiczne ogrzewanie, wybierz pompę ciepła Mitsubishi Electric lub Daikin

Pozostałe planowane zmiany

 • Certyfikowanie energetyczne budynków – wdrożenie certyfikacji
  energetycznej budynków (zarówno dla inwestycji deweloperskich jak i
  domów jednorodzinnych)
 • Fundusz ekologii – powołanie funduszu, który będzie promował
  ekologię i będzie edukować młodzież i dzieci z zakresu ochrony
  środowiska.
 • Walka z suszą – wprowadzenie agregatora wniosków do programu
  antysuszowego na poziomie samorządów oraz wprowadzenie tzw. „zachęt
  systemowych” i ułatwień w zakresie tworzenia stawów i zbiorników wodnych
  (na terenach wiejskich).
 • Gazyfikacja – utworzenie programu gazyfikacji gmin, który będzie miał na celu walczyć z wykluczeniem energetycznym poprzez dostarczenie zbiorników LNG do miejsc, gdzie nie ma jeszcze sieci gazowej.
 • Miasto z klimatem – Koniec z betonem w centrach miast? Wdrożenie programu mającego na celu zastąpienie betonu i asfaltu, drzewami i krzewami. – lepiej późno niż wcale, prawda?
 • Rozwój technologii wodorowej – planowane są inwestycje w rozwój gospodarki wodorowej jeszcze w bieżącym roku!
 • Zwiększenie budżetu obywatelskiego i przeznaczenie 0.5 % na ekologiczne rozwiązania.
 • Większe / kolejne dopłaty do autobusów, samochodów elektrycznych i wodorowych, powiększenie infrastruktury ładowania i tankowania, wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych.
 • Wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na łatwiejsze powiększanie parków narodowych i zakładanie nowych.

Może Cię zainteresować również to:

Zamarzanie czynnika grzejącego w pompach ciepła

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Co to jest rekuperacja?