Dofinansowania – fotowoltaika

W naszym kraju, w bieżącym roku możemy pozyskać dofinansowania na montaż fotowoltaiki z dwóch programów: Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Czym one się różnią, jakie warunki trzeba spełnić i ile pieniędzy możemy otrzymać?

Dofinansowania do fotowoltaiki

Sprawdź najważniejsze informacje o metodach finansowania instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych

Dotacje z programu Mój Prąd

Według naszych najnowszych informacji do obecnego naboru już nie złożymy wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Mimo to warto poznać warunki działania tego programu – kolejny nabór już w 2022.

Dotacje możemy otrzymać do tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznej. To znaczy, że moc zamontowanej instalacji musi być w zakresie od 2 kW do 10 kW oraz musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Ponadto inwestycja nie może być rozbudową istniejącej instalacji.

Możemy otrzymać do 50% kosztów instalacji, lecz nie więcej niż 3 000 zł, dodatkowo dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Warunki otrzymania dotacji

By otrzymać pieniądze z programu musimy:

  • być osobą fizyczną,
  • mieć już zamontowaną instalację spełniającą wymogi opisane w poprzednim akapicie,
  • mieć zamontowany przez zakład energetyczny licznik dwukierunkowy,
  • podpisać umowę dwustronną z zakładem energetycznym,
  • złożyć wniosek przed 22.12.2021 lub przed wyczerpaniem się puli pieniędzy,
  • dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków. (m.in: protokół poświadczający odbiór robót / usług / montażu instalacji, wniosek o przyłączenie instalacji do zakładu energetycznego)

Warto wspomnieć, iż w przypadku wymiany źródła ciepła i montażu fotowoltaiki możemy otrzymać większą dotację!

Sprawdź dofinansowania do pomp ciepła!

Aktualne informacje na temat programu są dostępne na stronie mojprad.gov.pl

Mój Prąd 4.0 – nabory w 2022 roku

Według oficjalnych informacji z dniem 15.04.2022 rusza nabór wniosków o dofinansowania do fotowoltaiki z programu Mój prąd 4.0.

Jednocześnie przed tym dniem powinny zostać opublikowane nowe, zmienione zasady programu!