Użytkownik często staje przed faktem dokonanym: po zamontowaniu pompy ciepła bezpieczniki na zabezpieczeniu przedlicznikowym „wypadają”. Dlaczego tak się dzieje? Co wtedy zrobić?

Co to jest zabezpieczenie przedlicznikowe?

Można by rzec: jest to zabezpieczenie, które nie pozwala pobrać więcej mocy od dostawcy energii elektrycznej, chroni przed skutkami zwarć oraz przeciążeń w sieci.

Prąd płynie do naszego domu linią energetyczną zarządzaną przez dostawcę energii, który w granicy naszego domu (działki, na której się znajduje nasz dom) stawia tzw. zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej. 

Dalej już w naszej gestii jest zbudowanie rozdzielnicy elektrycznej z właściwie dobranymi zabezpieczeniami do zamontowanych przewodów elektrycznych i wartości ich obciążeń w naszym domu.

Dlaczego montujemy zabezpieczenia przedlicznikowe?

Trasa, którą płynie prąd od elektrowni do naszego domu, może zostać obciążona mocą, które generują nasze urządzenia. Moc ta nie może przekraczać maksymalnej, jaką może przenieść linia energetyczna. 

Dlatego montuje się m.in. zabezpieczenia przedlicznikowe, aby nie obciążać tej sieci poza dopuszczalne granice. Tę granicę określa dostawca energii elektrycznej, to on ma wiedzę, jaką moc można pobrać przez jego linię i taką nam umożliwia. 

Ta informacja jest zawarta w naszej umowie z dostawcą energii elektrycznej, tu określa się moc przyłączeniową umowną, wielkość i klasę zabezpieczenia. 

Zabezpieczenia elektryczne w rozdzielnicy

Do nich powinniśmy dostosować nasze zabezpieczenia elektryczne w rozdzielnicy głównej domu. Pamiętać należy o gradacji tych zabezpieczeń, czyli idziemy od najwyższego do najniższego, patrząc od strony dostawcy energii.

I jeśli „wyskakują” nam zabezpieczenia elektryczne na naszych urządzeniach, i to nie w domu, a na „skrzynce” przed domem, to najpewniej nie zostały one dobrane do wielkości obciążenia elektrycznego w naszym domu. 

Podsumowanie

Dlatego też, zanim zaczniemy myśleć o zmianie np. pieca na paliwo stałe, kuchni gazowej na indukcyjną, itd., powinniśmy sprawdzić, czy nasze przyłącze energetyczne jest w stanie przenieść to obciążenie i czy nasz dostawca energii elektrycznej wyrazi na to zgodę. 

Zdarza się, że warunki przyłączeniowe nie pozwalają na podniesienie mocy, a rozbudowa przyłącza rodzi duże koszty, które zakład energetyczny najczęściej chce przerzucić na użytkowników. 

Właściwie dobrane zabezpieczenia elektryczną dają nam bezpieczeństwo i poprawne funkcjonowanie naszych urządzeń.

Często zadawane pytania

Zabezpieczenie przedlicznikowe to zabezpieczenie, które nie pozwala pobrać więcej mocy od dostawcy energii elektrycznej, chroni przed skutkami zwarć oraz przeciążeń w sieci. Jest to zabezpieczenie zamontowane przez dostawcę energii na granicy naszej działki.

Zabezpieczenia przedlicznikowe są montowane, aby nie obciążać sieci energetycznej poza dopuszczalne granice. Te granice określa dostawca energii elektrycznej, który ma wiedzę, jaką moc można pobrać przez jego linię.

Moc przyłączeniowa umowna jest to wartość mocy, którą możemy pobrać od dostawcy energii elektrycznej zgodnie z naszą umową. To informacja zawarta w umowie z dostawcą energii, gdzie określana jest także wielkość i klasa zabezpieczenia.

Jeśli bezpieczniki na zabezpieczeniu przedlicznikowym „wypadają”, najprawdopodobniej zabezpieczenia nie zostały dobrze dobrane do wielkości obciążenia elektrycznego w domu.

W takiej sytuacji, powinniśmy sprawdzić, czy nasze przyłącze energetyczne jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenie, jakie generuje pompa ciepła. Jeśli nie, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą energii w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej lub zmiany zabezpieczeń.

Tak, zabezpieczenia w rozdzielnicy domu powinny być dostosowane do zabezpieczeń przedlicznikowych. Jest to ważne dla bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania urządzeń elektrycznych w domu.