Ulga termomodernizacyjna

Jedną z form uzyskania dodatkowych środków w ramach wymiany źródła ciepła, docieplenia domu, wymiany okien czy montażu fotowoltaiki jest odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w ramach rozliczenia PIT.

Odlicz koszty termomodernizacji swojego domu od podatku!

Poznaj najważniejsze informacje o uldze termomodernizacyjnej i odlicz ją wypełniając pit!

Informacje o uldze termomodernizacyjnej

 • Ulga przysługuje tylko właścicielom i współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych inwestycją.
 • Przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć budynków będących w budowie.
 • Kwota odliczenia to maksymalnie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć związanych z termomodernizacją (w przypadku małżeństw / współwłaścicieli jest to kwota na jednego małżonka, czyli możemy odliczyć 106 000 zł)

Czym jest proces termomodernizacji?

Są to wszelkie działania mające na celu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku mieszkalnego na cele ogrzewania powietrza oraz wody użytkowej,
 • zmniejszenie strat energii dostarczanej z lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania energii cieplnej,
 • wymianę źródeł energii na odnawialne.

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

By móc odliczyć koszty inwestycji, w ramach ulgi termomodernizacyjnej musimy spełnić szereg warunków. Najważniejsze z nich to:

 • przedsięwzięcie powinno być zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek,
 • wszelkie zakupy i realizacje usług powinny być udokumentowane fakturą lub rachunkiem,
 • przedsięwzięcia nie zostały sfinansowane przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW.

Co możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Szczegółowa lista elementów, które możemy odliczyć, w ramach rozliczenia PIT, jest dostępna w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 21.12.2018 r. Tutaj zamieścimy ogólną i skróconą listę (lista obejmuje również usługę montażu wskazanych elementów):

 • materiały budowlane potrzebne do docieplenia przegród budowlanych, balkonów, fundamentów, ale także dachu,
 • nowy kocioł gazowy, olejowy oraz zbiorniki na gaz lub olej,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej,
 • pompa ciepła wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami instalacji CO,
 • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne ze wszystkimi elementami instalacji,
 • wentylacja mechaniczna (rekuperacja),
 • stolarka okienna, drzwiowa, okna trójszybowe i ich systemy montażowe.

Podsumowanie

Jeśli poniesione koszty w ramach termomodernizacji nie znajdą pokrycia w przychodzie podatnika za rok podatkowy, w którym zostały poniesione koszty, to podlega ona odliczeniu w kolejnym roku podatkowym – ulgę możemy odliczać łącznie przez maksymalnie 6 lat.

Najbardziej aktualne informacje znajdziesz pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/