Pompa ciepła typu monobolok, podobnie do jednostek typu split jest montowana na zewnątrz budynku (sam agregat), ale „wyprowadza” układ CO domu na zewnątrz, co niesie za sobą konsekwencje, które powinniśmy uwzględnić, a o których nie powie nam niedoświadczony instalator.

Urządzenie należy zabezpieczyć przed zanikiem prądu elektrycznego w niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej 0o C). Woda, która zostanie w jednostce zewnętrznej zamarznie, a to spowoduje jej rozszerzenie i w dalszej konsekwencji rozszczelnienie wymiennika. 

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Wyróżniamy dwa sposoby takiego zabezpieczenia: elektryczny i chemiczny, tj.:

1. W przypadku stosowania samej wody powinno zastosować się poniższe zalecenia:

 • montaż zaworów antyzamrożeniowych na zewnątrz budynku, zaraz za wejściem i wyjściem z jednostki, obowiązkowo z filtrem siatkowym na układzie, połączenia na śrubunkach, które umożliwią szybki demontaż w nieprzewidywalnych sytuacjach;
 • montaż zaworu zwrotnego na zasilaniu z jednostki zewnętrznej – uniemożliwi on cofnięcie się wody z układu CO domu do jednostki zewnętrznej;
 • montaż elektrozaworu na powrocie do jednostki zewnętrznej (zasilaniu do jednostki zewnętrznej) – odetnie układ CO domu i zabezpieczy przed zrzutem wody z układu CO domu w przypadku braku prądu;
 • podłączenie elektryczne elektrozaworu do zasilania elektrycznego jednostki zewnętrznej;
 • montaż rur połączeniowych ze spadkiem w kierunku jednostki zewnętrznej (chodzi o to, by w razie braku prądu woda zeszła grawitacyjnie przez zawory antyzamrożeniowe);
 • nie wolno otulać zaworów antyzamrożeniowych, muszą mieć dostęp powietrza, gdyż zgodnie z ich zasadą działania, w przypadku spadku temperatury powinny otworzyć się, udostępniać powietrze do układu i zrzucać wodę;
 • zawory antyzamrożeniowe montować w najniższym punkcie instalacji;
 • w najwyższym punkcie instalacji zamontować napowietrzacz (nie mylić z odpowietrznikiem). On ma za zadanie „uwolnić” ciśnienie panujące w układzie i dodawać powietrza, co pozwoli zejść całej wodzie z wymiennika. Jego brak spowoduje, że woda nie zejdzie z wymiennika, będzie tam nadal się utrzymywać (ciśnienie w układzie wyrówna się do poziomu ciśnienia zewnętrznego, a woda nie spłynie);
 • na układzie montujemy również automatyczny zawór napełniający układ, który w przypadku załączenia zasilania uzupełni czynnik w układzie do zadanego ciśnienia;
 • zastosowanie otulin na instalacji pozostającej na zewnątrz (wszystkie rury oprócz zaworów antyzamrożeniowych i napowietrzających) o grubości i przenikalności cieplnej odpowiedniej do zakresu najniższej spodziewanej w miejscu instalacji temperatury zewnętrznej;

2. Natomiast w przypadku stosowania „chemii” w układzie CO należy zastosować poniższe zalecenia:

 • do układu wodnego CO dodać środek przeciw zamarzaniu (zgodny z deklaracją producenta jednostki zewnętrznej – nie producenta samego środka!). To producent urządzenia określa co można „wlać” do środka. Mogą to być środki np. na bazie glikolu. Stopień stężenia dobieramy do zakładanej najniższej minimalnej temperatury zewnętrznej w miejscu instalacji;
 • można dodać środki służące jako inhibitory korozji. Służą do zabezpieczenia instalacji CO przed nadmierną korozją;
 • można zrezygnować z powyższych zabezpieczeń z pkt. 1;

Dodatkowe możliwości

Dodatkowo można również zastosować zewnętrzny UPS na układ sterujący urządzeniem (jednostką zewnętrzną). Nie chodzi o całą jej pracę (agregat może być dość drogi), a zapewnienie pracy pompy obiegowej jednostki wewnętrznej (jeśli jest ona zamontowana w jednostce wewnętrznej), na czas braku prądu. Czyli UPS na jednostkę wewnętrzną z akumulatorem o pojemności pozwalającej jej pracować przez ok. 12-16 godzin. Średni czas braku prądu tyle wynosi, chyba że mamy zbieg zdarzeń losowych.

Zamontuj pompę ciepła od Daikin lub Mitsubishi Electric razem z nami!

A2 Energy

Działanie zabezpieczeń

W tym czasie jednostka zewnętrzna nie zamarznie, bo logika jednostki wewnętrznej będzie załączać pompkę obiegową, by ruchem wody nie pozwolić jej zamarznąć. Dodatkowo będzie otwierać sobie hydraulicznie obiegi CO, skąd będzie pobierać ciepło do tego, by nie zamarzł wymiennik. 

Co prawda trzeba się liczyć, w tym przypadku z wychłodzeniem domu, ale w razie krótkotrwałego zaniku zasilania jest to „tańsze” niż awaria wymiennika zewnętrznego pompy ciepła.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Można powiedzieć, że jest to już przerost formy nad treścią, ale ma niesamowity dodatkowy plus – jednostka wewnętrzna jest dodatkowo chroniona przed przepięciami w sieci elektrycznej poprzez zabezpieczenia UPS. Jeśli ma on separację galwaniczną, to jednostka zewnętrzna nie uszkodzi się z tytułu przepięcia sieci elektrycznej domowej klienta.

Podsumowanie

W każdym przypadku dobrą praktyką jest stosowanie zaworów na zasilaniu i powrocie, które umożliwią napełnienie, spuszczenie i czyszczenie układu za pomocą zewnętrznych urządzeń. Można pomyśleć o „odcięciu” elementów układu CO, typu pompki obiegowe, filtry, itp. zaworami, które umożliwią ich wymianę bez spuszczania większej ilości czynnika z tegoż układu.

Potrzebujesz pomocy ze swoją instalacją grzewczą? Napisz do nas!

Postaw na ekspertów

Dlatego decydując się na pompę ciepła jako inwestor / inwestorka powinniśmy wybrać sprawdzonego i doświadczonego instalatora, który zabezpieczy nasze urządzenia przed uszkodzeniem, a nas przed niechcianymi, kolejnymi wydatkami. Decydując się na współpracę z A2 Energy, doradca techniczny opowie Ci o wszystkich za i przeciw na temat pomp ciepła monoblok czy split, a Ty podejmiesz świadomą decyzję. 

Najczęściej stosowane są opisane w tekście metody zabezpieczenia, czyli zabezpieczenie elektryczne i chemiczne. Są one najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. Istotne jest, aby zawsze skonsultować się z doświadczonym instalatorem przed wdrożeniem jakichkolwiek dodatkowych środków.

Choć technicznie jest to możliwe, zdecydowanie zalecamy korzystanie z usług doświadczonego i certyfikowanego instalatora. Pompa ciepła jest skomplikowanym urządzeniem, które wymaga precyzyjnej instalacji i kalibracji, a nieprawidłowa instalacja może prowadzić do problemów i uszkodzeń.

Nie, powinieneś używać tylko środków przeciwzamarzaniowych zgodnych z wytycznymi producenta pompy ciepła. Wszystkie pompy ciepła różnią się pod względem konstrukcji i wymagań, więc ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń producenta.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe pompy ciepła monoblok (i nie tylko).

Na rynku jest wiele dostępnych możliwości. Które wybrać? Jaka jest ich skuteczność? Jak to zamontować? Ile to kosztuje? Mnóstwo rodzących się pytań. To nasza odpowiedź: zasilanie awaryjne dla układu elektrycznego (logicznego) z układem pompy obiegowej pompy ciepła. 

Jak działa zasilanie awaryjne dla układu elektrycznego?

Każde urządzenie elektryczne potrzebuje prądu elektrycznego do swojej pracy. Dla naszych urządzeń elektrycznych niekorzystny jest nie tylko brak zasilania elektrycznego, ale także kiedy wartość napięcia elektrycznego jest poza wartością przyjętą do normalnej pracy naszego urządzenia. Popularnie nazywane skokiem napięcia w sieci. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w naszej sieci elektrycznej przyjęta wartość 230 V często się zmienia.

Zalety:

1. brak ingerencji w istniejący układ hydrauliczny (grzewczy). Aby zamontować ten rodzaj zabezpieczenia nie musimy podłączać się do układu hydraulicznego. Podłączamy wyłącznie część elektryczną. Nie generujemy dodatkowych możliwych punktów połączeń hydraulicznych, które mogłyby przeciekać.

2. układem hydraulicznym (grzewczym) zarządza układ logiczny istniejącej pompy ciepła. Po zainstalowaniu zasilania awaryjnego, układ ten nie zarządza dotychczasową pracą pompy ciepła. Pompa ciepła nadal używa „swojej” logiki do pracy i działa w zgodzie z nią. Daje to największe bezpieczeństwo pracy układu grzewczego. Oczywiście tak dobre, jak dobry jest algorytm zarządzający pompą ciepła stworzony przez jego producenta.

3. zabezpieczenie elektrycznego układu logicznego istniejącej pompy ciepła przed zbyt niskim napięciem elektrycznym, zbyt wysokim napięciem elektrycznym i skokami napięcia elektrycznego (i wszystkich innych podłączonych do zabezpieczenia komponentów). Pompa ciepła jest w dużej mierze urządzeniem „elektronicznym”, ma płytę główną z kondensatorami, warystorami, układami scalonymi, itd. To są wrażliwe elementy. I nie tanie w naprawie.

4. wysoka sprawność i bezpieczeństwo. W zależności od zaleceń danego producenta pompy ciepła, to taki układ zabezpieczający może być jedyną formą zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego lub jego kolejnym elementem. Zawsze należy odnieść się do zaleceń producentów danych urządzeń, wziąć pod uwagę ich obciążenie prądowe i czas przez jaki to zabezpieczenie ma działać. 

5. układ może być zamontowany w dowolnym momencie, np. kiedy uznamy, że takiego zabezpieczenia potrzebujemy. Źródło ciepła w postaci pompy ciepła może być urządzeniem kosztownym w zakupie, montażu, etc. Planując nasze wydatki musimy często wybierać ich czas, miejsce, zasadność . Tu możemy zainstalować sobie najpierw źródło ciepła np. wiosną, a jego zabezpieczenie zamontować w miarę przypływu środków finansowych, np. przed zimą.

Wady:

Jak zawsze, cena. Bo nie lubimy wydawać pieniędzy. Jednakże wydane pieniądze na ten rodzaj zabezpieczenia jest jednym z najbardziej uniwersalnych rozwiązań.

Oprócz zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, to mamy również dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe i przed skokami napięcia. A odpowiedzmy sobie sami na pytanie: ile razy zadziałać musi zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe a ile razy musi zadziałać zabezpieczenie przed skokiem napięcia w sieci elektrycznej?