Budując dom i wybierając pompę ciepła na główne źródło ciepła czy po prostu termomodernizując go, zastanawiamy się nad tym, ile energii elektrycznej ona pobiera.

Wpływ na pobór energii przez pompę ciepła ma wiele elementów, ale w tym artykule omówimy tylko ustawienie histerezy.

Czym jest histereza w pompie ciepła?

Histereza w pompie ciepła to maksymalna różnica pomiędzy zadaną temperaturą w zbiorniku ciepłej wody użytkowej a temperaturą, w której sprężarka wraca do pracy. Czyli wartością, przy której urządzenie zostanie uruchomione, by osiągnąć temperaturę zadaną na zbiorniku CWU.

Jaką histerezę możemy ustawić w pompie ciepła?

W zależności od producenta urządzenia mogą to być ustalone przedziały wartości. Histereza grzania CWU w modelach Daikin da się ustawić nawet na 1°C.

Jaki wpływ ma niska histereza na działanie pompy ciepła?

Zadana temp. na poziomie 41-45°C i histereza 4°C oznacza, że przy określonej pojemności zbiornika CWU prawie każde zużycie wody spowoduje załączenie się urządzenia do jej podgrzania.

Jaki jest czas pracy takiej operacji? W zależności od pojemności zbiornika: ok. 15-20 minut dla 180 l.

Ile będzie takich załączeń w ciągu dnia? Tyle ile razy zużyjesz wodę.

Jak ustawić histerezę, by pompa ciepła pracowała optymalnie?

Lepszym rozwiązaniem wydaje się utrzymywanie wyższej temperatury na zbiorniku np. na poziomie 50°C z histerezą ok. 7°C.

Zapas zgromadzonej w zbiorniku ciepłej wody mamy na dłużej. Gdy jednostka wewnętrzna „wyczuje” przy 43°C, że ma się załączyć, to to zrobi.

Minie trochę czasu, bo musi się „rozpędzić sprężarka” i w chwili gdy temperatura wody spada poniżej 39°C (np. z tytułu jej ciągłego zużycia), to sprężarka już przygotowuje ciepło do jej ponownego podgrzania.

Dzięki takiemu zabiegowi ciepłą wodę mamy na dłużej, spadek temperatury ciepłej wody podczas jej użytkowania jest mniej dynamiczny, pompa ciepła (sprężarka) włącza się znacznie rzadziej, a co za tym idzie, powinna zużywać mniej energii. Pozytywnie wpływa to też na trwałość sprężarki.

Często zadawane pytania

Histereza jest zależna od producenta urządzenia i może mieć ustalone przedziały wartości. Na przykład, w modelach Daikin, histereza grzania CWU może być ustawiona nawet na 1°C.

Niska histereza oznacza, że każde zużycie wody spowoduje załączenie urządzenia do jej podgrzania, co może skrócić jej żywotność i zwiększyć zużycie energii.

W zależności od pojemności zbiornika, pompa ciepła pracuje około 15-20 minut dla 180 litrów wody.

Optymalne ustawienie histerezy to utrzymanie wyższej temperatury na zbiorniku, np. 50°C, z histerezą ok. 7°C. Taki sposób ustawienia pozwala na dłuższe utrzymanie ciepłej wody, mniej dynamiczny spadek jej temperatury podczas użytkowania, rzadsze włączanie pompy ciepła, a tym samym niższe zużycie energii.

Tak, wyższa histereza powoduje, że pompa ciepła (sprężarka) włącza się rzadziej, co pozytywnie wpływa na jej trwałość.