Co to jest bufor?

Zacznijmy od definicji i odniesiemy się tylko do instalacji hydraulicznej. Bufor to urządzenie lub zbiornik cieczy o określonej pojemności wodnej. Wybrane zadania bufora w instalacji grzewczej:

  • Zapewnienie określonego zładu wodnego
  • Separacja układu hydraulicznego wtórnego i pierwotnego
  • Różnicowanie temperatur zasilania dla różnych obiegów grzewczych
  • Magazyn energii cieplnej

Określony zład wodny w instalacji grzewczej jest niezbędny m.in. dla procesów technologicznych przygotowania ciepła w pompie ciepła. Różni producenci urządzeń, w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych, wymagają różnej pojemności wodnej układu.

Bufor w takiej instalacji zapewnia, że w każdych warunkach pracy pompy ciepła będzie ona miała niezbędną ilość wody oraz w określonej jej wielkości. 

Wpływ regulacji temperatury instalacji grzewczej na pompę ciepła

Instalacje grzewcze mamy różne: grzejnikowe, podłogowe, mieszane. Z termostatami i bez. Użytkownicy też są różni. Jeden chce mieć cieplej, drugi nieco mniej.

Regulację temperatury robimy w prosty sposób: głowicami termostatycznymi zmieniamy wartość na wybraną, tj.: 2, 3 czy 4 – w zależności od potrzeb.

Tą regulacją temperatury na głowicach termostatycznych w prosty sposób zamykamy lub otwieramy przepływ na instalacji. I teraz, w skrajnych sytuacjach, w równie prosty sposób, czyli poprzez zakręcenie głowicy np. na poz. 2 czy 3, możemy doprowadzić do sytuacji, że „zabraknie” ilości wody do procesów technologicznych dla pompy ciepła.

A to może zagrozić bezpieczeństwu jej pracy, czyli doprowadzić do przerwania jej pracy lub awarii urządzenia.

Układ pierwotny i wtórny instalacji

Układ pierwotny to układ po stronie produkcji ciepła z urządzenia zewnętrznego. Układ wtórny to układ odbiorczy ciepła: grzejniki, podłogówka, instalacja odbiorcza. Ich separacja ma za zadanie zrównoważyć ciśnienia panujące w tychże układach.

Nasz odbiornik ciepła (grzejnik, podłogówka, klimakonwektor) może być odbiornikiem o takiej samej temperaturze (zmiennej w niewielkim zakresie) lub o różnej (zmiennej o wysokiej amplitudzie zmian), tzw. wysokotemperaturowy czy niskotemperaturowy oraz mieszany.

Jeśli chcesz, byśmy dobrali dla Twojego domu pompę ciepła, to skontaktuj się z nami!

Zespół A2 Energy
Zapraszamy do kontaktu

Po co stosujemy bufor w instalacji grzewczej?

Tam, gdzie wymagana jest różna temperatura zasilania, stosuje się bufory w funkcji sprzęgła hydraulicznego. Czyli po stronie pierwotnej tylko układ hydrauliczny pompy ciepła, a po stronie wtórnej odbiorniki z liniami zasilającymi wysoką i niską temperaturą, odbiorniki ciepła z układami mieszającymi.

Każda ilość czynnika grzewczego (wody, mieszaniny glikolu, itd.) w buforze to nośnik energii cieplnej. Odpowiednia ilość czynnika grzewczego może stanowić magazyn energii cieplnej, którą możemy wyprodukować w urządzeniu grzewczym, jakim jest pompa ciepła.

Następnie możemy ją „oddawać” do instalacji grzewczej wtedy, kiedy ona będzie niezbędna. Oczywiście, ilość tej energii jest policzalna.

Dobrana odpowiednio do układu, jego możliwości, jak i potrzeb użytkownika, może dać nam korzyści w postaci produkcji i magazynowania „ciepła” niezbędnego do ogrzania naszego budynku w momentach, kiedy energia do tej produkcji jest tania i wykorzystywać ją w momentach, kiedy energia do tej produkcji jest droga. To prosty sposób do zwiększenia ekonomiki użytkowania.

Rola bufora w układzie i jego parametry

Sam bufor to nie wszystko. Ważna jest jego wielkość i rola, jaką ma pełnić w układzie. Jego połączenie z instalacją też może być różne. I zależy właśnie od roli, którą ma pełnić w układzie. Tych czynników mających wpływ na efekt końcowy jest wiele.

Dlatego rozmowa o jego zaletach i wadach powinna odbywać się pomiędzy konkretnym instalatorem i konkretnym użytkownikiem w odniesieniu do konkretnej instalacji grzewczej. Wtedy efekt końcowy przynosi satysfakcję każdej stronie.

Dodatkowe możliwości zastosowania bufora

Możliwości układów, w których jest zastosowany bufor, jest jeszcze kilka. Jedną z nich jest ograniczenie błędów związanych z nieprawidłowym doborem pompy ciepła (kiedy jest zbyt mocna).

Wtedy taki bufor akumuluje ciepło z pracy pompy ciepła, pozwalając jej na nominalną swoją pracę w cyklu przewidzianym przez producenta (brak efektu taktowania, prowadzącego do szybszego zużycia się elementów sprężarki).

Kolejnym jest też ograniczenie błędów w budowie istniejącej już instalacji grzewczej z tytułu na przykład nieprawidłowych doborów przekrojów rur zasilających poszczególne odbiorniki ciepła.

Potrzebujesz pomocy ze swoją instalacją grzewczą? Sprawdź, czy możemy Ci pomóc!

Zapowietrzanie się instalacji grzewczej

Taki dobór często prowadzi do niedogrzewania niektórych partii pomieszczeń, które przy zastosowaniu poprzedniego źródła ciepła o wysokiej wydajności jednostkowej, były niwelowane wysoką temperaturą zasilania.

Z zasady dążymy do obniżenia tej temperatury zasilania do maksymalnie najniższej, przy której uzyskamy największą wydajność i ekonomikę pracy pompy ciepła.

Innym problemem jest często spotykane w takich przypadkach częściowe „zapowietrzanie się” instalacji. Pompa ciepła mając dość dokładnie „opomiarowany” układ swojej pracy, po wykryciu takiej sytuacji ustawi się w tryb alarmu i zatrzyma, oczekując „interwencji” z zewnątrz. Czyli cały układ przestanie grzać.