Skropliny przy jednostce zewnętrznej to generalnie woda, która „produkowana” jest przez jednostkę zewnętrzną podczas procesu zwanego defrostem (odszranianieniem). W zależności od typu jednostki, ilości niezbędnego ciepła potrzebnego w domu, warunków atmosferycznych zewnętrznych może jej być dużo. 

Nieodprowadzenie jej poza obręb wymiennika lamelowego może zagrozić jemu samemu (doprowadzić do zniszczenia poprzez rozsadzenie z tytułu zamarznięcia, itd.). Sposób ich odprowadzenia jest różny dla różnych producentów urządzeń.

Rozwiązanie – przewód grzejny 

Przewód grzejny, jak sam nazwa mówi, jest przewodem, który będzie się rozgrzewał na swojej jego długości grzewczej po podaniu na niego napięcia. Wtedy i tylko wtedy. 

Moc tego przewodu jest różna, w zależności od typu, rodzaju i długości. Przyjmijmy, że przewód długości 2 mb będzie pobierał 100 W mocy. Jego włączenie na 1 h pracy to będzie zużycie energii 0,1 kWh. 

Czy jest on w stanie rozgrzać zamarznięty lód zgromadzony wokół niego? 

Tak. Zależy od ilości zamarzniętej wody i czasu jego pracy. Ale z chwilą, kiedy energia zasilająca zniknie, to przewód grzejny przestanie się rozgrzewać. I jeżeli lód zmienił się w wodę, która nie została z tego miejsca odprowadzona, to pod wpływem spadającej temperatury zewnętrznej, zacznie powrotem zamarzać. 

Wniosek – przewód grzejny musi być włączony cały czas poniżej temperatury zamarzania wody (lub ta woda musi być odprowadzona z miejsca zamarzania, by się nie gromadziła w postaci lodu).

Jak zamontować przewód grzejny?

Na logikę, tak aby działał. A swoim działaniem nie spowodował szkód. Połóżmy go miejscach planowanego gromadzenia się wody. Wiedząc też, że podczas pracy będzie się rozgrzewał do określonej temperatury, połóżmy go w tych miejscach, które się nie stopią pod jego działaniem. Starajmy się go nie krzyżować, najlepszym ułożeniem będzie pętla otwarta.

Chcesz, abyśmy zamontowali dla Ciebie pompę ciepła? Wybierz Daikin lub Mitsubishi Electric!

Gdzie podłączyć przewód grzejny?

Jednostki zewnętrzne często mają dedykowane złącza do jego podłączenia. Są one nawet sterowane przez nie, by załączały się w określonym czasie i na określony czas. 

Najczęściej przewód ten zostaje załączony na chwilę przed defrostem, w trakcie jego trwania i chwilę po. Chwila ta jest określona przez producenta danej jednostki zewnętrznej. Może być różna w czasie. Pytanie, czy go wystarczy do odmrożenia tacy ociekowej, bądź miejsca, gdzie został on zainstalowany?

Podłączenie przewodu grzejnego na stałe

Jest to jakieś rozwiązanie, ale generuje:

  • stałe koszty – przecież pracuje cały czas
  • możliwość przegrzania elementów, na którym leży (bądź jest włożony) sam przewód grzejny, co doprowadzić może do uszkodzeń tych elementów (nawet i pożaru)

No to co zrobić? Będąc świadomym plusów i minusów, możesz:

  • jeśli masz dedykowane przyłącze w jednostce zewnętrznej do podłączenia przewodu grzejnego – skorzystaj z tego, będzie to najlepsze rozwiązanie. Ale poznaj jego charakterystykę pracy, logikę włączania, kiedy, w jakich przypadkach, na jak długo, jaką mocą można obciążyć to złącze, itd.
  • podłączyć przewód grzejny do instalacji elektrycznej poprzez termostat, który załączy go przy określonej temperaturze. Załączy się wtedy tylko przy temperaturze zamarzania wody (lub taką, jaką ustawisz), będzie pracował tylko, kiedy jest zimno, ale grzał cały czas.
  • dodatkowo: podłączyć go do zegara czasowego, który załączał go będzie „punktowo”. Będzie pracował jak powyżej, ale okresowo. Okres ten dobierz do ilości gromadzonej w okolicy odmrażania wody.
  • dodatkowo: znajdź sygnał „defrostu” jednostki zewnętrznej  – będzie pracował jak w dwóch powyższych punktach oraz tylko kiedy woda się gromadzi z tytułu (bądź od spodu jednostki) podczas defrostu.

W razie dalszych problemów skontaktuj się z nami! Spróbujemy pomóc!

Często zadawane pytania

Defrost to proces odszraniania, który zachodzi w jednostce zewnętrznej. W czasie tego procesu jednostka „produkuje” wodę, której ilość może być różna w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb cieplnych domu.

Niewłaściwe odprowadzenie skroplin może zagrozić wymiennikowi lamelowemu, doprowadzając do jego zniszczenia poprzez rozsadzenie z tytułu zamarznięcia.

Przewód grzejny jest elementem, który rozgrzewa się na całej swojej długości po podaniu na niego napięcia. Moc przewodu jest różna, w zależności od jego typu, rodzaju i długości. Przewód grzejny jest w stanie rozgrzać zamarznięty lód zgromadzony wokół niego, ale tylko podczas podania na niego napięcia.

Przewód grzejny powinien być zamontowany w miejscach planowanego gromadzenia się wody, jednocześnie unikając miejsca, które mogą stopić się pod jego działaniem. Należy unikać krzyżowania przewodu, najlepsze będzie ułożenie go w pętli otwartej.

Przewód grzejny można podłączyć do dedykowanych złącz w jednostce zewnętrznej, które sterują jego działaniem. Można go również podłączyć do instalacji elektrycznej poprzez termostat.

Teoretycznie tak, ale pamiętaj, że stałe działanie przewodu grzejnego generuje koszty i może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia elementów, na których leży.

Aby zminimalizować ryzyko, możesz skorzystać z dedykowanego przyłącza w jednostce zewnętrznej, podłączyć przewód do termostatu, który włączy go przy określonej temperaturze, lub skorzystać z zegara czasowego, który załączy przewód „punktowo”.

Przewód grzejny powinien być montowany w miejscach, gdzie ma gromadzić się woda, ale nie powinien być umieszczony w miejscach, które mogą stopić się pod wpływem jego działania. Nie powinien być krzyżowany, a najlepiej go ułożyć w otwartej pętli. Przewód grzejny powinien być podłączony zgodnie z instrukcjami producenta i stosownie do warunków zewnętrznych i indywidualnych potrzeb.