fotowoltaika na gruncie a2energy

Planujesz instalację fotowoltaiczną, ale dach nie jest odpowiedni? Fotowoltaika na gruncie jest wydajnym rozwiązaniem pozwalającym na zainstalowanie paneli solarnych bez ograniczeń architektonicznych. W tym przewodniku znajdziesz kluczowe informacje na temat zalet, przygotowania terenu, aspektów prawnych, a także oceny finansowej i technologii montażu. Dowiedz się, jak małe i duże obszary ziemi mogą stać się twoim źródłem odnawialnej energii.

Najważniejsze Informacje

 • Instalacja fotowoltaiczna na gruncie jest korzystna w przypadku braku możliwości instalacji na dachu, umożliwiając optymalne ustawienie paneli oraz łatwy dostęp do konserwacji.
 • Koszty instalacji fotowoltaicznej na gruncie, obejmujące także wydatki na przygotowanie terenu i konstrukcję wspierającą, mogą być obniżone dzięki niższemu VAT oraz programom dofinansowania.
 • Fotowoltaika naziemna ma znaczący potencjał w ochronie środowiska i jest atrakcyjna dla posiadaczy większych gruntów, oferując możliwość stworzenia efektywnych farm solarnych.

Dlaczego warto rozważyć instalację fotowoltaiczną na gruncie?

dlaczego warto rozważyć instalację fotowoltaiczną na gruncie
dlaczego warto rozważyć instalację fotowoltaiczną na gruncie

Rozważanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie to decyzja, która ma wiele zalet. Dla osób, które nie mogą zainstalować standardowej instalacji na dachu, na przykład z powodu niewystarczającej przestrzeni dachowej lub niewłaściwego kąta nachylenia połaci, fotowoltaika na gruncie może być doskonałą alternatywą.

Instalacje na gruncie umożliwiają generowanie energii solarnej nawet wtedy, gdy dach nie jest skierowany na południe lub jest technicznie nieprzystosowany do montażu paneli. Dzięki temu, że panele fotowoltaiczne zainstalowane na gruncie można ustawić w optymalnej orientacji i nachyleniu względem słońca, minimalizuje to problem cieniowania przez okoliczne drzewa lub budynki, z jakim można się spotkać przy instalacji dachowej.

Jedną z dodatkowych zalet jest to, że fotowoltaika naziemna jest bardziej dostępna pod kątem konserwacji i napraw, co zapewnia większą wygodę w porównaniu z systemami dachowymi. Przestrzeń pod podniesionymi instalacjami naziemnymi może być wykorzystywana w różnych celach, takich jak wypas zwierząt lub uprawa roślin.

Jak przygotować teren pod montaż instalacji fotowoltaicznej?

jak przygotować teren pod montaż instalacji fotowoltaicznej
jak przygotować teren pod montaż instalacji fotowoltaicznej

Przygotowanie terenu pod instalację fotowoltaiczną na gruncie to proces, który wymaga starannej oceny i planowania. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu, aby sprawdzić jego nośność. Te badania pomogą zapewnić, że grunt jest odpowiedni do montażu konstrukcji wsporczej i że nie ma żadnych ukrytych zagrożeń, takich jak np. skały, które mogą utrudnić montaż.

Kolejnym krokiem jest wyrównanie terenu i usunięcie przeszkód, takich jak kamienie czy zarośla, które mogą utrudniać montaż. Jest to kluczowe dla zapewnienia stabilności konstrukcji fotowoltaicznej.

Wybór lokalizacji

Wybór miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie jest kluczowy dla uzyskania najlepszych wyników z ekspozycji na słońce. Stacjonarne panele fotowoltaiczne powinny być skierowane na południe, aby maksymalizować odbiór promieniowania słonecznego. Odchylenie do 30 stopni od kierunku południowego zmniejsza izolację słoneczną paneli o nie więcej niż 5%, co oznacza, że nawet jeśli teren nie jest idealnie skierowany na południe, nadal można uzyskać dobre wyniki. Planując instalację paneli słonecznych, warto zwrócić uwagę na te aspekty, aby uzyskać maksymalną wydajność paneli słonecznych.

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych różni się w zależności od geograficznej szerokości miejsca instalacji, co ma na celu maksymalizację absorpcji światła słonecznego. Miejsce bez zacienienia od gęstej zabudowy lub wysokiej roślinności jest kluczowe dla utrzymania wydajności paneli fotowoltaicznych, ponieważ zacienienie może znacząco redukować ich efektywność.

Prace przygotowawcze

prace przygotowawcze
prace przygotowawcze

Po wyborze lokalizacji następnym krokiem są prace przygotowawcze. Należy usunąć nadmierną roślinność i inne przeszkody, aby umożliwić prawidłowy montaż niskich konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.

Ważnym elementem jest również zabezpieczenie powierzchni pod konstrukcję. Powierzchnię można wyłożyć grubą agrowłókniną i pokryć białym grysem lub otoczakami, co ogranicza wzrost roślinności. Zastosowanie agrowłókniny i białego grysu lub otoczaków zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się podłoża, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności paneli fotowoltaicznych.

Zabezpieczenie i stabilność konstrukcji

Zabezpieczenie i stabilność konstrukcji to kolejny istotny aspekt przygotowania terenu pod instalację fotowoltaiczną na gruncie. System mocowania paneli fotowoltaicznych na gruncie powinien być wytrzymały, aby konstrukcja przetrwała wszelkie nagłe zmiany temperatur i zjawiska atmosferyczne.

Należyte uziemienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa zewnętrznych instalacji fotowoltaicznych w celu ochrony przed warunkami pogodowymi oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW muszą być zgłoszone w Państwowej Straży Pożarnej, a ich projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projektowanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na gruncie

projektowanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na gruncie
projektowanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na gruncie

Projektowanie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na gruncie jest kluczowym elementem procesu instalacji. Stelaże pod panele fotowoltaiczne na gruncie projektwane są w oparciu o wybór materiałów takich jak stal ocynkowana, a projekt obejmuje różne opcje montażu paneli w pozycji wertykalnej lub horyzontalnej. Aby zamontować panele fotowoltaiczne, należy uwzględnić te aspekty podczas projektowania.

Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne na gruncie mogą być wykonane ze stali ocynkowanej, które są opracowane do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i charakteryzują się wysoką odpornością na korozję. Metody montażu konstrukcji naziemnych uwzględniają różne typy podłoża oraz metody zakotwiczenia, takie jak zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne montowane:

 • wbijane słupy w grunt
 • kotwienie do płyt lub fundamentów betonowych
 • wkręcanie śrub
 • zalewanie betonem.

Aspekty prawne montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie z reguły nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji o mocy do 50 kW i nie przekraczających powierzchni 3 arów, chyba, że są one zlokalizowane na obszarach lub obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Po montażu instalacji fotowoltaicznej konieczna jest jej rejestracja u operatora energetycznego w celu umożliwienia przejścia na licznik dwukierunkowy, który pozwala na zarówno pobór, jak i oddawanie energii do sieci.

Jeżeli moc instalacji fotowoltaicznej przekracza moc przyłączeniową określoną w umowie o dystrybucji energii, konieczne jest złożenie wniosku o nowe warunki przyłączenia oraz podpisanie nowej umowy przyłączeniowej.

Montaż paneli fotowoltaicznych – procedury i etapy realizacji

Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie to proces, który obejmuje szereg kroków i procedur, w tym montażu paneli fotowoltaicznych. Pierwszym krokiem jest przygotowanie konstrukcji wsporczych oraz rozłożenie kabli do paneli fotowoltaicznych.

Następnie, trzeba:

 1. Umieścić falownik
 2. Zamontować panele
 3. Połączyć całą instalację z siecią energetyczną
 4. Zainstalować oprogramowanie do monitorowania wydajności i oszczędności energii w czasie rzeczywistym.

Końcowym etapem jest zainstalowanie oprogramowania do monitorowania wydajności i oszczędności energii w czasie rzeczywistym.

Kompleksowy przewodnik montażu instalacji fotowoltaicznych na gruncie to zbiór praktyk dla instalatorów, pokazujących najbardziej efektywne i bezpieczne metody zabezpieczania zestawu solarnego.

Optymalizacja wydajności fotowoltaiki wolnostojącej

Optymalizacja wydajności fotowoltaiki wolnostojącej to klucz do maksymalizacji korzyści z tej inwestycji. Dostosowanie fotowoltaiki na gruncie do optymalnego kąta i kierunku nasłonecznienia zwiększa jej wydajność, co można osiągnąć poprzez umiejętne umiejscowienie paneli.

Konsultacje początkowe z klientem oraz szczegółowa analiza zużycia energii w domu przez okres sześciu miesięcy są kluczowe dla optymalizacji wymaganego rozmiaru instalacji fotowoltaicznej. Efektywne zarządzanie wyprodukowaną energią przez maksymalizację samowystarczalności energetycznej do przynajmniej 40% produkcji oraz użycie systemów przechowywania energii może znacząco podnieść wydajność użytkową instalacji fotowoltaicznych.

Koszty i finansowanie inwestycji w fotowoltaikę na gruncie

Koszty i finansowanie inwestycji w fotowoltaikę na gruncie to istotne czynniki do rozważenia przy planowaniu takiej inwestycji. Średnia cena systemów fotowoltaicznych na gruncie o mocy około 4,5 kWp wynosi w Polsce 25 983,3 zł brutto, a koszt konstrukcji naziemnej stanowi od 9,6% do 11,6% od tej kwoty.

W Polsce stawka VAT dla urządzeń fotowoltaicznych montowanych na gruncie została obniżona z 23% do 8%. Dofinansowania na fotowoltaikę na gruncie obejmują dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, z możliwością uzyskania do 30.000 zł na zakup mikroinstalacji, a także wsparcie ze strony rządu przez różne programy.

Zalety i wady fotowoltaiki na gruncie w porównaniu z dachową

Fotowoltaika na gruncie ma wiele zalet w porównaniu z fotowoltaiką dachową, a niektóre z nich to zalety fotowoltaiki na gruncie. Instalacje fotowoltaiczne na gruncie oferują:

 • możliwość optymalnego ustawienia paneli pod odpowiednim kątem do słońca, co zwiększa ich wydajność
 • łatwiejszy dostęp, co ułatwia konserwację i czyszczenie
 • sprawniejsze zarządzanie systemem

Jednak fotowoltaika na gruncie ma również pewne wady. Główną z nich jest konieczność posiadania dużej powierzchni terenu, co może być wyzwaniem na mniejszych działkach. W porównaniu do instalacji na dachach, działania konserwacyjne i czyszczące na gruntowych instalacjach fotowoltaicznych są znacząco łatwiejsze do wykonania.

Fotowoltaika na gruncie w kontekście ochrony środowiska naturalnego

Instalacje fotowoltaiczne na gruncie mają ogromny potencjał w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Nie emitują one CO2 podczas produkcji energii elektrycznej, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Poprzez odpowiednią lokalizację i projektowanie, instalacje fotowoltaiczne na gruncie minimalizują swoje negatywne oddziaływanie na lokalne ekosystemy. Utylizacja i recykling starych paneli fotowoltaicznych to ważny aspekt zrównoważonego zarządzania odpadami, który jest brany pod uwagę przy projektowaniu instalacji.

Realizacje i opinie użytkowników o fotowoltaice na gruncie

Wielu użytkowników już korzysta z zalet fotowoltaiki na gruncie. Użytkownicy dysponujący dużymi gruntami mogą stworzyć efektywne farmy solarne, które dostarczają energię dla dużych gospodarstw domowych lub obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Instalacje fotowoltaiczne na gruncie oferują możliwość wykorzystania mało używanych obszarów ziemi, co może być szczególnie korzystne na większych nieruchomościach. W Polsce przemysł fotowoltaiczny przeżywa szybki wzrost, sektor zatrudnia tysiące osób i znacząco zwiększa swoją moc każdego roku, co przekłada się na pozytywne doświadczenia użytkowników. Umiejscowienie instalacji fotowoltaicznej jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników.

Podsumowanie

Fotowoltaika na gruncie to innowacyjna i efektywna alternatywa dla tradycyjnych instalacji dachowych. Dzięki możliwości optymalnego ustawienia paneli, łatwiejszego dostępu do konserwacji oraz wykorzystania przestrzeni pod konstrukcją, staje się coraz bardziej popularna. Chociaż wymaga większej powierzchni terenu, korzyści z jej zastosowania są znaczące, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.